80 nieuwbouw woningen te Kampenhout.

Laureaat wedstrijd

Het betreft 80 sociale woongelegenheden, omvattende verschillende types van woningen: gezinswoningen, seniorenwoningen, kangoeroewoningen, stapelwoningen, appartementen en woningen voor rolstoelgebruikers.
De verschillende bouwblokken zijn zodanig ingeplant dat voor elke woning een maximum aan privacy, bezonning en private buitenruimte gerealiseerd kan worden.

Realisatie van het woningbouwproject betekende een meerwaarde voor de bestaande omliggende woningen: er werd een traject voor zwakke weggebruikers richting dorpskern gecreëerd en voorziening in openbare groenruimtes.

Opdrachtgever: Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting