150 appartementen en gezinswoningen te Mechelen.

In 2010 startte Woonpunt Mechelen aan een totaalrenovatie van de wijk. Ons kantoor werd als laureaat aangesteld om een deelproject vervangingsbouw uit te werken, ten zuiden van de M. Gandhistraat. Hierbij worden bestaande hoogbouwcomplexen vervangen door 5 nieuwbouwvolumes met in totaal 150 sociale woonéénheden.

Op een terrein aansluitend bij een bestaande woonwijk dienden zowel appartementen als woningen gerealiseerd te worden. De aansluiting met de bestaande woonwijk was een belangrijk gegeven, net als de relatie van de nieuwe gebouwen met het nieuw te realiseren openbaar domein. Door de auto’s te weren van de site en de toegangen tot
ondergrondse parkeergarages langs de rand van de site te voorzien, kon het openbaar domein autovrij en groen uitgewerkt worden. Deze worden ingevuld als ontmoetings- en speelruimte en doorgangsruimte voor wandelaars en fietsers.

Opdrachtgever: Woonpunt Mechelen