Restauratie, uitbreiding + herbestemming kartuizerklooster tot Child Convent KartHuis

Laureaat wedstrijd.

Samenwerking: DG architecten

Opdrachtgever: K.U.Leuven

 

Het project omvat het realiseren van ‘Child Convent’ op de historische site ‘Kartuizerklooster’ Bankstraat, 3000 Leuven.
Het herbestemmen van het bestaande kartuizerklooster betreft het restaureren van de bestaande gebouwen en het voorzien van een aantal nieuwbouwvolumes tot realisatie van een gebouwengeheel waarin een centrum voor kinderen zal ondergebracht worden ‘Child Convent’. Het momenteel privaat ommuurde klooster zal semi-publiek opengesteld worden.
Verschillende diensten rond het kind worden samengebracht in één gebouwencomplex.
Elke dienst heeft zijn eigen private ruimtes waarin zich (landschaps-)kantoren en onderzoekslokalen bevinden. Deze worden gelinkt door een centraal inkomgebouw. Op het gelijkvloers van het bestaande kloostergebouw en de nieuwbouwvolumes die hier op aansluiten bevinden zich vergader- en seminarielokalen en een keuken/refter die gezamenlijk gebruikt kunnen worden.