Nieuwbouw 36 appartementen en een buitenschoolse opvang.

Laureaat wedstrijd.

Er werden 4 volumes gerealiseerd: 3 meergezinswoningen met telkens 8 appartementen en 1 gebouw met 6 appartementen en een buitenschoolse kinderopvang voor 50 kinderen. Verschillende types en groottes van appartementen zijn voorzien, waaronder enkel voor bewoning door rolstoelgebruikers.
Fietsenstallingen, tellerlokalen, tuinbergingen,… zijn mee in de volumes geïntegreerd. Bijgebouwen werden hierdoor niet voorzien, ten voordele van maximaal groene buitenruimte. De gelijkvloerse appartementen zijn zodanig geschakeld dat ze allen beschikken over een gunstig geörienteerde private tuin.

De buitenschoolse kinderopvang werd zodanig georganiseerd dat tegelijkertijd verschillende activiteiten kunnen doorgaan in verschillende aaneengesloten ruimtes, die indien gewenst kunnen afgesloten worden.

Opdrachtgever: Goed Wonen Rupelstreek

Foto’s: Wienerberger